Žandovský mlýn na Skaličce u Tišnova

už přes šedesát let nemele. Přiložený pohled je na zanášku - obchodní centrum vodního mlýna:
mlýn na Skaličce u Tišnova

Dnes je to místo tiché a tak se nedivte, že náš mlýn se těší z každé návštěvy. Na sousedské besedy zveme všechny své přátele a známé i kolem spěchající. Velkou radost máme vždy ze zájmu dětí:

děti v mlýnici   děti v mlýnici

rok_2015   rok_2016   rok_2017   rok_2018   rok_2019   rok_2020    
Poslední    


Na jaře to vypadá všude nadějně - i u nás!
mlýn na Skaličce u Tišnova


mlýn Žandovských, 666 03 Skalička 14
rodina Benešova
e-mail: zandomlyn@seznam.cz

Vítejte na našich stránkách

Jsme potomci starého mlynářského rodu. O našem mlýně na Skaličce u Tišnova nabízíme pár informací. Jsme již důchodci a zajímá nás historie; jsme přesvědčeni, že právě znalost dějin je důležitá pro dobré pochopení dneška a přináší naději také do budoucna.
Mlýn je stařičký, a kdyby mohl vyprávět, bylo by to jistě zajímavé; nemele už mnoho let, v poslední době mu zejména nepřála socialistická výstavba. Snažíme se nyní obnovit pár vzpomínek, které snad budou zajímavé i pro mladší generaci.

Vybraná data o našem mlýně:

1349 - První známá písemná zmínka o mlýně na Skaličce

1494 - Beneš z Vohančic koupil od Vratislava z Pernštejna ves Skaličku se mlýnem

1783 - Na Skaličku údajně zavítal člen rodiny mlynářů Žandovských

1822 - Mlynáři Žandovští trvale usazeni na Skaličce

1931 - Na Skaličku je zaveden elektrický proud a slouží též pro mlýn

1945 - Zatýkání na Skaličce a poprava členů rodiny Žandovských v Mauthausenu

1986 - Zemřela Anděla Žandovská, dcera mlynáře Karla, poslední toho příjmení na Skaličce

2012 - Ve mlýně zpřístupněna minivýstavka VZPOMÍNKA NA JANKA SKÁCELA

2015 - Výstava POPRAVILI JE, ALE NEUMLČELI k 70.výročí konce války

2019 - Zemřela poslední - nejmladší - vnučka mlynáře Karla Žandovského


Pár poznámek o blízkém i vzdálenějším okolí mlýna


A víte, kde se pere Starý a Nový rok? Přečtěte si!

Další informace z našeho mlýna postupně doplňujeme - může Vás třeba něco konkrétně zajímat?

Napište nám


Mezi časté dotazy patří náš vztah k jinému známému mlýnu Žandovských, který se nachází na Hodonínsku. O našich společných předcích nepochybujeme: náš nejstarší známý předek je Ignác Žandovský, mlynář ze Žatčan. Ten měl tři dospělé syny: Ignác se usadil na Skaličce a oženil se tu. Druhý se stal mlynářem v Otnici a v této větvi jsou dosud mužští potomci příjmení Žandovský. Ani jejich mlýn však už nemele; doba rozkvětu mlýnů je nenávratně minulostí, ale současný zájem o energii z obnovitelných zdrojů vede také k hlubšímu studiu historických zařízení využívajících přírozenou sílu vody či větru. Naše úcta k dovednosti předků může být dobrým základem pro hledání budoucích úspěšných technologií.

Počátky vodních mlýnů v českých zemích  je upravený odborný text PhDr. Martiny Maříkové ze semináře na podzim 2008.

Mlýny představovaly v kraji od nepaměti místa setkávání; snažíme se být této tradici věrni a pořádáme již celkem pravidelně přátelská setkání ve mlýně - alespoň o významných svátcích. V roce 2013 to byly dny 8. května, 5. července, 28. září. Obdobně pak i v dalších letech. Besedy jsou vždy připravovány ve spolupráci se zastupiteli obce a pozvánky zveřejňovány podle místních zvyklostí.

Potomci pantáty Karla Žandovského (1865 - 1946)


Pár náhodných fotek z besed ve mlýně na Skaličce je zde a tady je vzpomínka na 8. 5. 2013 a září 2013.
Z následujícího roku je vzpomínka na 8. 5.  2014.
Klidné pozdní odpoledne ve všední letní den

mlýn na Skaličce u Tišnova
Budova mlýna v zimě

mlýn na Skaličce u Tišnova


Návrat na úvodní obrázek


Ukázka z minivýstavy VZPOMÍNKA NA JANKA SKÁCELA,
která přibližuje vztah básníka ke mlýnu na Skaličce, je zde
a tady   je text o vztahu básníkova otce k našemu mlýnu.

Ve mlýně tvořil také básníkův bratr malíř Petr Skácel
viz olej - králíkárna na dvoře mlýna v 60 letech.

Z malířů na Skaličce nutno především zmínit rodáky, bratry Kotasovy;
jejich neteř na Skaličce dosud žije a vytváří překrásná díla.

Z dalších umělců žijících na Skaličce jmenujme manžele Jurkovy.
Krátké informace o nich i od nich: brněnský herec
Jiří Jurka vzpomíná na Skaličku.

V roce 2014 byl pro Den otevřených vrat zvolen státní svátek 5. a Skaličkiáda 26. července.
Otevíráme 5. 7.   a srdečně zveme: těší se na Vás stařičký mlýn.
Skaličkiáda  byla již tradičně úspěšná; připomněli jsme si také datum  28. 7. 1914.
Ve mlýně jsme v roce 2014 ještě připravili malé předhodové setkání v sobotu 20. září   s cimbálkou a vzpomínkovou minivýstavku v sobotu 27. na svatováclavské hody neboli další již tradiční Deň vudevřenéch vrat. Náš mlýn má z toho radost. Pravidelné zazimování mlýna připadlo v roce 2014 na sobotu 6. prosince. To se také vařila polední zelňačka a pár přátel přišlo na besedu. Pořád je na co vzpomínat a na co se těšit. Na přátelské besedy ve mlýně vždy srdečně zveme. Dá-li PánBůh budeme se setkávat i nadále.


Rok 2015 byl výroční: před 70 lety skončila v naší zemi poslední válka, ale čtyři mladí členové rodiny Žandovských se jejího konce už nedožili. VZPOMÍNKA U PAMÁTNÍKU V LESE BYLA PŘIPRAVENA NA 8. KVĚTEN. Bohužel hned začátkem roku se prohnala kolem pomníku vichřice a zanechala polom. Snad v tom nebyla nějaká skrytá symbolika a budeme se setkávat častěji s dobrými zprávami. Ačkoliv restaurování pomníku v lese stále stěžovaly popadané stromy, mohli jsme již v dubnu nabídnout pozvánku. Ta oficielní byla na webu obce Skalička. Ve mlýně byla přístupná minivýstava POPRAVILI JE, ALE NEUMLČELI. Takto jsme zvali na 8. května 2015. Ukázka z výstavy v seknici a z projevu u pomníku. Chceme postupně doplnit a rozšířit pěkné vzpomínky Jirky Beneše na Milana Genserka, velitele Třetí čs. úderné roty generála Luži. A víte, kde je kenotaf  popravených sourozenců Žandovských?

Doprovodný program SKALIČKIÁDY IV otevřel mlýn v sobotu 1. srpna 2015.

Předhodová beseda byla připravena na sobotu 19. září 2015; tradiční odpolední koncert zahrálo brněnské kvarteto MORAVSKÉ ŽESTĚ, drobná minivýstava nesla název FOTKY Z PRÁZDNINOVÝCH CEST. Počasí nám přálo a bylo nám spolu pěkně.

Nově jsme do mlýna pořídili židle a rádi bychom zkusili obnovit pořádání zimních koncertů v seknici; v sedmdesátých letech minulého století bývaly oblíbené. Hrávalo především Moravské kvarteto, přišli se však představit i jiní muzikanti; z interpretů třeba Iva Bittová, ze skladatelů pak Bárta, Ištvan, Matys, Parsch, Slimáček a další. Myslíte, že může být i nyní o něco obdobného zájem? Moc jistí si nejsme. Uvažovali jsme o takové malé zkoušce na státní svátek 28. října, chyběla však nezbytná síla a nadšení pro realizaci. Tak jsme se rozhodli mlýn už ve středu 28. zazimovat; vařili jsme přitom tradiční polední zelňačku pro naše přátele i kolemspěchající. A hledali jsme nové inspirace. Nemáte nějaký nápad? Dokážete nám něco doporučit? Povzbudíte nás? Budeme rádi!

A podívejte se, jak jsme v obci rozsvěcovali vánoční strom 29. listopadu 2015.

Také v roce 2016 jsme se těšili na další přátelská setkávání: První sousedská beseda byla připravena na sobotu 23. ledna.V úterý 2. února 2016 jelo vpodvečer nebývale moc Skaličáků do Brna. Proč? Přece na vernisáž obrazů naší rodačky. Tohle je pozvánka a jestli jste výstavu nestihli navštívit, tak přijeďte zrovna za námi na Skaličku.

V roce 2016 jsme řešili havárku v sekničce mlýna. A dobře to dopadlo.
Na výbornou se zdařila také Járkova oslava.
A vydařilo se i pálení čarodějnic 2016.

Rádi jsme se zúčastnili vzpomínky v neděli 8. května na konec II. světové války. Společně se zastupiteli obce jsme zvali na 8. 5. Nabízíme bez komentáře pár rotujících fotek a drobné zamyšlení. Ze mlýna jsme zamířili na výletiště, kde byl vynikající guláš a písničky dvojice Duotón. Zastupitelé obce ovšem nezapomněli ani na důstojnou úpravu kolem pomníku v lese. U nás nechápeme historii jako nezajímavou minulost, ale spíše jako dobrý základ k pochopení současnosti i budoucích možností.

1. června si pravidelně připomínáme narozeniny tety Anči (Anděla Žandovská 1. 6. 1895 - 1. 8. 1986). Na Skaličce ji dlouhá léta zdvořile oslovovali Paní učitelka a ti starší na ni dosud pěkně vzpomínají.

Na státní svátky 5. a 6. července 2016 jsme připravili VUDPULEDNE VUDEVŘENÉCH VRAT, neboli neformální setkání přátel našeho mlýna. Takto jsme zvali.

Již popáté jsme v roce 2016 nabídli uprostřed prázdnin na dvoře mlýna sobotní odpoledne nejen pro děti - 30. července 2016.

Na sobotu 17. září 2016 jsme zvali na koncert s cimbálem. Sešlo se nás hodně - nejvíc se ze setkání radoval náš mlýn, ale i my mlynářští. Kromě ohlášených hudebníků byly na dvoře také slíbené ukázky z tvorby tří umělkyň. Ovšem největší překvapení pro nás byla gratulace od obce přednesená jedním ze zastupitelů. A blahopřání jako komu? A proč? Z toho překrásného odpoledne máme pár fotek. Jsme ještě pořád hodně dojati, takže snad krátce: DÍK VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE PODÍLELI NA TOM SRDEČNÉM PŘÁTELSKÉM SETKÁNÍ VE MLÝNĚ.

V závěru podzimu 2016 jsme se těšili na komorní koncert v mlénské seknici, ale už jsme jej nedokázali zorganizovat. Další setkávání se sousedy a hudbou však stále připravujeme. Konkrétní rozsah bude ovšem vždy hodně záviset právě na Vás, našich přátelích, známých i kolem spěchajících, kteří nám pomáháte. Chceme pružně reagovat na Vaše podněty. DÍK ZA VŠECHNO PĚKNÉ, CO JSME JIŽ SPOLU PROŽILI! Na podzim 2016 to byla v neposlední řadě poutní mše k uctění patrona naší obce a adventní slavnost s vítáním nových občánků. Je nás už na Skaličce sto šedesát!

Na sobotu 3. prosince 2016 jsme zvali na tradiční zazimování mlýna. Zelňačka chutnala a snad i dětem se u nás líbilo. Zbyla také chvilka na domluvu dalších besed a hezká vzpomínka. Že jste nepřišli pokecat? Tak třeba příště, budeme rádi!


A co v roce 2017?

Na sobotu 18. února 2017 byla připravena vzpomínka v seknici mlýna, v němž v únoru 1945 zatýkalo protipartyzánské komando; zahrálo nám mezinárodně uznávané Janáčkovo kvarteto a uctít památku našich spoluobčanů přišli přátelé Žandovského mlýna. Svoboda je veliká a přitom mimořádně křehká lidská hodnota. Važme si jí! A nepovažujme ji za něco samozřejmého, co bude vzkvétat bez naší trvalé péče.

Pět rotujících fotek z pálení čarodějnic 2017

Společně s představiteli obce jsme nezapomněli ani 8. května 2017 na důstojnou oslavu konce války. Sešli jsme se v poledne u památníku v lese. A odpoledne na dvoře Žandovského mlýna nám po slavnostním zahájení zahráli Brněnští hornisté. Na vzpomínkové setkání přišli přátelé i známí; jen přímých pamětníků už citelně ubývá. Velmi nás potěšila účast zástupců junáckého střediska, které nese jméno Milana Genserka.

Muchova Slovanská epopej, rozsáhlý soubor dvaceti obrovských obrazů malovaných na původně lodní plátna, budí zaslouženou pozornost; byl zapůjčen dokonce až do Japonska.
Žandovský mlýn dostal k Vánocům 2016 dárek – fotografie velikosti 25x45 cm onoho uměleckého díla a rád je svým přátelům ukazuje včetně stručného výkladu.

Víte, že v sobotu 17. června 2017 byl na Skaličce cyklistický závod?
A že do naší obce zajíždí teď pojízdná prodejna pečiva!?

Tradiční VUDPULEDNE VUDEVŘENÉCH VRAT se uskutečnilo ve mlýně na státní svátek ve středu 5. 7. 2017. Srdečně jsme zvali.

Co Vás snad může ještě zajímat:

V sobotu 29. 7. 2017 se uskutečnil 6. ročník Skaličkiády. Přinášíme pár fotek a zamyšlení. Otazník zůstává nad její příští podobou. Moc nás potěší, jestli nám napíšete svůj názor - DÍK ZA KAŽDÝ NOVÝ PODNĚT!

Začátkem srpna 2017 jsme navštivili výstavu Jitky Páralové a její dcery; velmi nás zaujala a pořídili jsme pár fotek, ale pokud jste nenašli čas zajet tehdy do Svratoucha, tak přijeďte k nám na Skaličku. Lze tu najít nejen Jitčiny krásné obrazy, ale i přírodu, z níž se inspiruje, a ...
... a v létě bývá otevřeno občerstvení v areálu příjemně osvěžujícího bazéna - o víkendech teď naše oblíbená Hospoda Pod Paní horou. A obcí vedoucí cyklostezku označují naši přátelé jako bezvadnou, parkoviště u nás nechybí (není-li volno u bazéna, je určitě nedaleko u hřiště), autobus k nám zajíždí pravidelně, turistické cesty jsou dobře značené ... Pokud jste u nás ještě nebyli, tak to určitě napravte!

Podzimní besedy na dvoře mlýna kolem termínu našich svatováclavských hodů jsou už tradicí; sobotu 23. 9. 2017, ač deštivou, si rádi připomínáme; další fotky  (s textem) a  ikony (obrázků k rozkliknutí) z besedy, pro nás až dojemně krásné. A děkujeme všem, kdo jakkoliv přispěli k srdečné náladě onoho jinak chladného zářijového odpoledne 2017.

Pět fotek  z poutní mše svaté k uctění památky svatého Václava.

Vichřice 29. 10. 2017  nezaútočila PánBůhZaplať u nás tragicky.

Malý komorní koncert v seknici mlýna byl připraven na  4. listopad 2017.  Dík patří všem, kdo společně vytvářeli příjemné podzimní odpoledne. Vlevo umístěná fotografie zachycuje první houslistku netradičního smyčcového kvarteta Donna quartet, které ochotně přijelo a představilo nám výběr nejznámějších skladeb ze svého repertoáru. Fotka však má přátelům našeho mlýna nejen připomínat hezký koncert v podání čtveřice vynikajících hráček, ale také ukázat v běžném provozu již opravenou sekničku, rozsáhle poničenou v lednu 2016.  Není pochyb, že tehdejší rychlá odborná pomoc našemu mlýnu umožnila mimo jiné i další milá sousedská setkávání. Nezapomínáme a radujeme se z každé nové dobré zprávy.

___________________________

Další program na Skaličce na soboty v listopadu 2017:

11. 11. odpoledne Setkávání občanů našeho mikroregionu - tentokrát v Čebíně

18. 11. dopoledne Společné vysazování obecních švestek  CÍL

18. 11. odpoledne Setkání v hospodě s domácí zabijačkou  FOTKY

25. 11. odpoledne Vítání občánků a rozsvěcení vánočního stromu  TRADICE

V listopadu jsou také dva významné dny pro naší rodinu: 11. 11. si připomínáme narození Boženky Žandovské (1901 - 1972) a 25. 11. se o mnoho let později narodil její vnuk Vladislav Beneš. Oba dny jakož i jiné svátky rádi gratulujeme či věnujeme vzpomínku svým blízkým. Ta chvilka klidného zastavení v jinak zdánlivě rušném životě nám připadá důležitá. Přejeme ji pravidelně i Vám, přátelům Žandovského mlýna.

V prosinci 2017 jsme již další sousedskou besedu nenabídli a těšili jsme se na přátelská setkávání v příštím roce; v pohodě a ve zdraví. Přání

Do nového roku 2018 jsme vstoupili všichni o něco starší a snad i o něco zkušenější a moudřejší; často s pěknými předsevzetími. Chtěli jsme především zachovat tradiční sousedské besedy. celý text z 1. 1. 2018

Na webu naší obce se 4. ledna 2018 objevila informace k úpravě prostoru bývalé hospody. Přidáváme něco drobně ze vzpomínek k tomu místu (ač víme, že mohou být nepřesné). Původní domek tam stavěli manželé Zahradníkovi. celý text


___________________________


Žandovský mlýn teskní při vzpomínce na přepadení nacistickým komandem 24. 2. 1945. Takto jsme zvali na sousedské setkání 24. února 2018. Potěšila nás účast přátel a doufáme, že snad i další lidé v našem okolí se alespoň krátce zamyslí nad historickými souvislostmi.

___________________________

V sobotu 10. března 2018 nás hodlal navštívit náš kamarád Karel, violista, a podělit se s námi o svoje nevšední zážitky ze zájezdu filharmonie do Indie; měl připravených pár fotek a kupu zajímavých postřehů. Bohužel se z vážných důvodů omluvil. Tak jsme aspoň pokecali, vařili indický čaj z výborné skaličské vody, prohlíželi exotické fotky a radovali se z útulného prostředí stařičkého moravského mlýna. Dík patří všem, kdo přispěli k hezkému odpoledni.

___________________________

V sobotu 17. března 2018 jsme šli fandit na významnou brněnskou sportovní událost BĚH LUŽÁNKAMI; uskutečnil se již 73. ročník. Tento atletický závod se týká všech věkových kategorií (muži běží trasu v délce asi 7777 m). Koná se pravidelně vždy na samém začátku jara. Tentokrát však počasí bylo ještě zimní, teplota blízko nuly, nevlídný studený vítr, v noci dokonce sněžilo. Přesto účast borců (tedy míněno závodníků a závodnic) i nás diváků byla vysoká podobně jako v minulých letech. A pořadatelsky již tradičně vše perfektně zvládnuto. Proč se vlastně o tom obdivně zmiňujeme na našich webových stránkých? K brněnským organizátorům patří i naši přátelé. Právě jejich rady a praktické zkušenosti velmi přispěly v roce 2017 ke zdaru 6. ročníku Skaličkiády. Skaličkiádu 2018 už opět připravili její zakladatelé z roku 2012 Tonda a Vítek. Rádi jsme jim drobně pomohli. Určitě jsme nebyli sami, kdo jsme se na 7. ročník (teprve nebo už 7. ročník?!) hodně těšili. V minulých letech jsme ideální podobu a zajímavou náplň teprve hledali. Skalička je malá obec a její dětský den nazývaný pracovně také PŮLENÍ LÉTA stěží někdy dosáhne celostátního věhlasu. Ale určitě může přinášet radost dětem i dospělákům, kteří nás v polovině prázdnin navštíví. Zveme srdečně, PŘIJĎTE! Do Lužánek i k nám na Skaličku. Snad se Skaličkiáda již trvale zapíše do našich myslí jako hezký letní zážitek pro děti i dospělé.

___________________________

___________________________

Ani v roce 2018 jsme nezapomněli upálit všechny zlé čarodějnice! Pár fotek z 30. dubna.

___________________________

Slavnostní koncert na paměť konce Druhé světové války jsme připravovali na dvoře mlýna již tradičně ve spolupráci se zastupiteli obce. Takto jsme zvali. Pár fotek  z 8. května 2018  pro vzpomínku. Dík všem, kdo jste přišli! A všem, kdo jste si kdekoliv - byť na chviličku - připomenuli zdánlivě dávné události, které dosud vytvářejí základní rámec našeho života.

___________________________

Cyklistický závod HAPE TOUR Skalička 2018 (už druhý ročník!) se konal 16. června; večer nám zahráli L.A.BEAT a jejich hosté. Bylo u nás opravdu živo!

___________________________

Bazén vedle mlýna byl od června napuštěný bazen a celé léto 2018 krásně čistý!
___________________________

23. června mám svátek - Zdenka. Den předtím, 22. 6. uplynulo v roce 2018 právě sto let od narození mého táty Zdenka, potomka mlynářské rodiny Bahnerů. A tak jsme zvali na oslavu i na vzpomínku. A ptáte se, jaká nově připravená historická upoutávka zaujala? Asi knížka vzpomínek, kterou vydala po smrti autora vlastním nákladem jeho dcera. Tuto i další ukázky jsme měli na notebooku: Z pamětní knihy tišnovské župy hasičské, nebo významné architektonické skvosty naší republiky za posledních sto let. A co se nejvíc líbilo dětem? Na ten den budeme určitě rádi dlouho vzpomínat A ještě fotka mých mlynářských předků.
______________
___________________________________________________________________

SKALIČKIÁDA 2018 se skutečně povedla - pro vzpomínku těm, kterým se (stejně jako nám) líbila, a stručné info pro ty, kteří možná přijedou až příští rok, přidáváme pár fotek z výletiště  a  ze mlýna.
Dětský půlden Skaličkiáda aneb PŮLENÍ LÉTA se konal již 21. července, protože další týden, od soboty 28. byl na našem výletišti dětský cirkus LE GRANDO. A bylo se na co dívat. Ostatně  léto  je u nás na Skaličce pravidelně velmi příjemné!
___________________________________________________________________
VZPOMÍNKA na konec léta 1938.
Evropští politici v té době už asi připravovali dokument podepsaný v ranních hodinách 30. září a později označovaný v našich dějinách jako Mnichovská zrada. Ale u nás na Skaličce se věnovala větší pozornost chystanému fotbalovému utkání AC Skalička – SK Újezd; hrálo se

Možná si myslíte, že na současném hřišti vedle Hospody Pod Paní Horou; ale kdepak, v těch místech byla tehdy zahrada patřící k nedalekému mlýnu a staral se o ni sadař a včelař Karel Žandovský (1900–1945).

... hrálo se ve Žlebech, na cestě mezi oběma obcemi. O hráče byla nouze, a tak se domluvila jen sedmičlenná družstva a na věk se příliš nedbalo. Nouze byla též o správné fotbalové míče – majitelem toho široko daleko jediného byl Josífek Nedomů a stal se tudíž kapitánem skaličského týmu. Skaličtí zahájili hru hned impozantním útokem a brzo vedli 2 : 0. Aspoň tak na zápas dnes rád vzpomíná tehdejší desetiletý kluk Jirka Beneš. Že bojovníci z Újezda výsledek brzo obrátili a vyhráli 3 : 2, tak to už zmiňuje ve svém líčení jen tak bez důrazu. A Josífek plakal, dodává. Ostatně brzo po onom utkání brečel v celé naší vlasti kde kdo, když vešla ve známost Mnichovská dohoda. Neměli bychom zapomínat. Připomeńme si třeba v této souvislosti často citovaná slova anglického politika W. Churchilla: „Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.“ Tato pravda, vyjádřená před 80 lety, je bohužel stále aktuální i pro naše současná rozhodování, i pro naše současné životy. NEMĚLI BYCHOM ZAPOMÍNAT!

_______________________________________________________________________

Moravské žestě     Pozvánka na 22.9.2018

A gratulovat přišli představitelé obce, přátelé, sousedé, známí, kolegové, rodina. Byl to příjemný den. Dík za něj! A cože jsme to slavili? Přece sto let od založení naší republiky a narozeniny nejstaršího žijícího potomka pantáty Žandovského. Tak ať se nám všem daří!
A byl DORT? Byl.

_______________________________________________________________________

Koncem září uctíváme pravidelně památku svatého Václava, patrona naší obce.

V listopadu jsme zvali na poslední přátelskou besedu v roce 2018 a rádi vzpomínáme:

Zelňačka nám chutnala, na besedu zavítal mimo jiné s rodiči i nejmladší občan naší obce a

Zelnacka     Mladí na Skaličce     Boženka

a vzpomněli jsme také na naše předky    
a bylo nám hezky. Dík všem, kdo jste přišli.    

A ještě dvě fotky od Slávka doplněné příběhy našeho mládí, vyprávění o  Božence od jejího syna a jeho další  text  - vzpomínka na skaličské ochotníky v půli třicátých let minulého století.

Upozornění  na pražskou listopadovou výstavu našich rodaček a rozsvěcení vánočního stromku 2018
------------------

-------------------
V roce 2018 to bylo od nás už všechno; jen ještě   přání  do nového roku a dík všem za dosavadní přízeň!

-------------------

_________

Počátkem roku 2019 jsme předpokládali ve mlýně dvě tradiční akce:

v sobotu 23. února se uskutečnil malý vzpomínkový koncert v seknici, kde se na samém konci války (24. 2. 1945) zatýkalo, a setkání 8. května. My i náš stařičký mlýn se vždy těšíme na Vás i Vaše podněty, na milé PŘÁTELSKÉ BESEDY! Chtěli jsme proto na Váš návrh připomenout také dubnová data, spojená též s událostmi v roce 1945. MÁ SE ODPOUŠTĚT, NE ZAPOMÍNAT. Oblíbili jsme si zejména příběh s dobrým koncem - záchranu Američanů sestřelených nad Tišnovem (16. 4. 1945) - vylíčený mimo jiné v zajímavé knize J. Jindřicha. Na koncertě 6. dubna 2019 se nakonec bohužel vzpomínalo na zcela jinou, aktuální smutnou událost. Opět se potvrdilo staré známé přísloví: ČLOVĚK MÍNÍ, PANBŮH MĚNÍ.

TAKTO JSME ZVALI NA ÚNOROVÝ KONCERT a přátelé přišli:
Pozvánka na 23. 2. 2019

koncert 23. 2. 2019

PŘIPOMNĚLI JSME SI NEJEN HRŮZY VÁLKY, ALE TAKÉ PĚKNÉ POČÁTKY TĚCHTO KONCERTŮ; v šedesátých letech hrávalo pravidelně Moravské kvarteto - jeho oficiální fotka z té doby:
Moravské kvartet
a  VZPOMÍNKA  Jirky Beneše.
------------------

------------------
TAKTO JSME ZVALI NA DUBNOVOU BESEDU
(a hudba v mlénské seknici se opět moc líbila):

Pozvánka na 6. 4. 2019 Koncert 6. 4. 2019
------------------
PŮVODNĚ ZAMÝŠLENÝ, PŘEDEVŠÍM RADOSTNĚ JARNÍ KONCERT DOSTAL NEČEKANĚ SMUTNÝ RÁMEC: v prvních jarních hodinách zesnula ta, která jaro na Skaličce velmi milovala -  Olina, nejmladší a poslední žijící vnučka mlynáře Karla Žandovského.
Pietní uložení urny do rodinného hrobu v Újezdě u Černé Hory se uskutečnilo v sobotu 22. června 2019.


------------------

Kámen zmizelých byl vsazen 7. 4. 2019 k upomínce na Zdeničku rozenou Žandovskou - na fotce je její synovec Jirka. A víte proč právě 7. dubna? Zajímá-li Vás něco víc, ozvěte se; rádi doplníme. Má se ODPOUŠTĚT, NE ZAPOMÍNAT!

Stolperstein Stolperstein
------------------

Rádi se zaměřujeme na setkávání radostná; srdečně zveme již tradičně spolu s představiteli obce: O posledním dubnovém dni proběhlo pálení čarodějnic (naše  vatra  asi nebyla v republice nejvyšší, ale možná nejkrásnější). A ani v roce 2019 jsme neopomenuli připravit důstojnou oslavu Dne vítězství 8. května na dvoře skaličského mlýna, který byl v únoru 1945 němým svědkem nelítostně krutého jednání tehdejšího nacistického režimu. Na společně prožité chvíle jsme se upřímně těšili a zvali jsme POZVÁNKOU, slavnostní uvítací FANFÁROU i CHLEBEM se solí a poctivou Skaličskou slivovocí:

Pozv_8-5-2019 Pozv_8-5-2019 Pozv_8-5-2019

Bylo to příjemné odpoledne; můžeme ještě nabídnout pár fotek. A snad se potkáme při další sousedské besedě. Náš stařičký mlýn i my máme z každé přátelské návštěvy velikánskou radost - TAK PŘIJĎTE.
Tradiční předhodové setkání na dvoře bylo v sobotu 14. září a zvali jsme srdečně.

------------------

V půli června u nás nechyběl cyklistický závod HAPE TOUR Skalička 2019:
Hape Tour Skalička&nbsp2019 Hape Tour Skalička&nbsp2019 Hape Tour Skalička&nbsp2019
a krajina je krásná celý rok a v létě
míváme překrásný napuštěný bazén:
Hape Tour Skalička&nbsp2019 Bazen

------------------
-------------------
V sobotu 22. června jsme se setkali u rodinného hrobu:
Hrob Ujezd 22 6 2019 14:30 Kostel
Děkujeme všem, kdo jste vzpomněli s námi!
------------------
------------------
Připomenuli jsme si příchod slovanských věrozvěstů na Moravu v roce 863
VVV 5.7.2019 píseň

Jestlipak znáte jména Sedmipočetníků. kteří na obrázku vykukují z našich otevřených vrat?
(Jsou to Cyril a Metoděj a jejich žáci Gorazd, Angelár, Kliment, Naum a Sáva)

------------------
------------------
Naše Skaličkiáda (aneb Půlení léta) měla již VIII. ročník! Průběh poněkud komplikoval někdy až velmi prudký déšť. Přesto věříme, že se dětem opět líbila a přinesla zajímavé zpestření prázdnin také pro jejich rodiče či prarodiče. Nabízíme několik fotek ze mlýna, kde byli mimo jiné k vidění podivní tvorové s ještě podivnějším jménem axolotl.
------------------

------------------
Kamarádi nás ukecali: nabízeli jsme Turistické razítko                                                                                    
Razítko       vodník

V půli srpna 2019 přijel na Skaličku cirkus a k nám přišel vodník a jeho kolegové ze souboru LEGRANDO; byli úžasní. Nabízíme několik fotek, ale krásný, silný zážitek z onoho večera se asi na žádné obrazovce zachytit nedá ...
------------------

Dále jsme zvali na Dětské odpoledne o posledním srpnovém dnu a na koncert 14. září. To už přece víte, že náš stařičký mlýn se na své přátele i kolem spěchající upřímně těší! Sobotním ODPOLEDNEM nejen PRO DĚTI a nejen pro malé hudebníky jsme chtěli zajímavě uzavřít prázdniny. Bylo nádherné počasí a dětí zvolily jiný způsob loučení s létem, ale nám dospělákům se v chladné seknici líbilo a také mlýn si se zájmem vyslechl bravurně na cello zpaměti zahranou Bachovu suitu C dur. Měli jsme i pěknou pohádku s hudebním doprovodem! Chyběly jen ty děti; stejně to však bylo hezké odpoledne a dík patří všem účastníkům. Čtrnáct dní později, v sobotu 14. září, jsme nabídli vysoce profesní koncert dvojice cimbál - housle. Jsme vždy upřímně rádi, když se u nás v historických prostorách zastavíte na přátelském setkání s muzikou.

------------------------------------------------------


Takto jsme zvali na tradiční předhodovou besedu:                                                                                    
Pozv_14-9-2019       Katka a Dalibor

                                                      a bylo to  milé odpoledne   DÍK!!
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Pravidelně se těšíme na svatováclavské hody; naši předci si vybrali knížete Václava jako patrona Skaličky. Líbí se nám ta legenda o spravedlivém, moudrém a laskavém vladaři. Kéž by památku svatého Václava nepřipomínal jen formálně státní svátek, ale zejména naše upřímná úcta k osvědčeným lidským hodnotám.
------------------------------------------------------

------------------------------------
V říjnu jsme navštívili v Rajhradě výstavu SKÁCELOVÉ;  moc se nám líbila. Vzpomínat 28. října 2019 jsme se rozhodli s přáteli mimo Skaličku. Ani v listopadu jsme nepřipravovali ve mlýně větší akce, ale několika zajímavých jsme se sami zúčastnili (fotky z Nepálučínská kaligrafie, výstava v Titaniu, loutkohra o Jasmíně). Poslední neformální sousedská beseda ve mlýně byla v roce 2019 u příležitosti tradičního zazimování mlýna v sobotu 14. prosince.  Společně jsme se samozřejmě setkali také v sobotu 30. 11. na adventní slavnosti;  vánoční stromek  svítící uprostřed obce přece u nás na Skaličce nemohl chybět.
                        ---------------------------------------------------------

                        PF 2020  navrhli a rozesílali naši kamarádi.

                        ---------------------------------------------------------

Počátkem roku 2020 jsme předpokládali tradiční vzpomínkový koncert 22. února a oslavu 8. května. Zejména jsme se však chtěli inspirovat Vašimi nápady a zájmy. Přáli jsme v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. Ba ani v únoru jsme si žádnou pandémii neuměli reálně představit.
                        ---------------------------------------------------------
                        Momentky z koncertu 22. 2. 2020 .
                        ---------------------------------------------------------

Počátkem března jsme slovo koronavir snad ani neznali. Brněnskou vernisáž  jsme si užili a domlouvali Natálčinu výstavu na Skaličce. Vyhlášení nouzového stavu přišlo 12. 3. 2020.  A zvedla se obrovská vlna solidarity. Dostali jsme až dojemné nabídky pomoci a také jednu hezkou úvahu k 21. 3.  Brzo bylo jasné, že Velikonoce  budou zcela netradiční. A bylo tomu tak. Pomlázka byla zakázaná. Velikonoční zajíček přišel s povinnou rouškou. A nám přišla na mysl mnohá dávná dětská říkanka, nebo jsme vymýšleli vlastní básničky o tučňácícho pejscích.

Doba&nbspkoronaviru

Inspirace jarní zahradou:
jarní zahrada
---------------------------------------------------------

A rádi si připomínáme slova bible.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Z 1. listu apoštola Pavla Korintským 13:13

---------------------------------------------------------

24.4.2020

1.5.2020

---------------------------------------------------------


NOUZOVÝ STAV počátkem května stále pokračoval. Orientovat se v zákazech, příkazechdoporučeních nám připadalo stále složitější, ale radovali jsme se ze života, ač tradiční oslavu Vítězství na dvoře mlýna jsme museli oželet. A sucho vypadalo stále hrozivější. Ještěže nás přispěchal potěšit oslík s vodou:

koncert   voda
---------------------------------------------------------

A zeměkoule se točila v roce 2020 i s koronavirem dál. Oslavili jsme Svátek matek; rozloučili se se sousedem, včelařem, jehož výborný skaličský med nám celá léta dodával potřebnou energii; vzali jsme na vědomí stále se zhoršující situaci se zásobou pitné vody tekoucí ve veřejném vodovodu obce. 17. května skončil v naší zemi nouzový stav, leč ten zlý vir se nás dosud nelekl a byl tu s námi. A my se těšili, z čeho se dalo. Z kvetoucího šeříku, z pokračující stavby kulturního centra, z deště:
Šeřík     Stavime
---------------------------------------------------------


Na poslední květnovou neděli 2020 připadly Svatodušní svátky zvané také Letnice. Významný den v křesťanském kalendáři jsme si připomněli stále silně ovlivňováni koronavirovou krizí. A přemýšleli, bude-li v takovém létě zájem o tradiční besedy ve mlýně. S rouškou na čumáčku a dezinfekcí u vrat?
---------------------------------------------------------


1. června 2020 uplynulo 125 let od narození Anděly Žandovské (1895-1986); byl to příjemný důvod vzpomínat. Dostali jsme nedávno také několik hezkých pozdravů od přátel. A sledujíce se zájmem postupné rozvolňování protivirových opatření, rádi jsme navázali na tradici VVV (Vudpuledne Vudevřenéch Vrat)JenTak v neděli 5. července připomenuli jednu z nejvýznamnějších událostí našich dějin: Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu.

-----------------------------------------------
Potěšilo nás, že jste se zajímali, bude-li Skaličkiáda 2020. Bude-nebude-bude? Nemějte za zlé nám Skaličákům tuhle nejistotu. Byla celkem typická pro tehdejší situaci. Obvyklý doprovodný program ve mlýně se uskutečnil v KOmorní KOronavirové podobě. Naslouchajíce Vašim podnětům i nepochybně oprávněným obavám z pandemie připravili jsme VVV_25.7.2020. Především však nás těšilo krásné léto. Příjemný skaličský bazén byl stále v provozu a odpoledne také naše milá Hospoda pod Pani Horou.
-----------------------------------------------

S vrcholícím létem roku 2020 jsme chtěli uvěřit, že pandemii již máme skoro za sebou. Na Skaličku přijel dětský cirkus LEGRANDO a pokračovala stavba Kulturního domu. Kamarád nám poslal pro radost fotky tvorů žijících v okolí Skaličky. Radovali jsme se z každé dobré zprávy!
-----------------------------------------------
Bartolomí léto lomí praví dávná pranostika. S končícím létem se bohužel ukončila také životní pouť Jirky (1928-2020), jediného vnuka mlynáře Karla Žandovského. Čest jejich památce!
-----------------------------------------------


Návrat na úvodní obrázek


Přejeme všem Pěkný den !!

Autoři této web_stránky: manželé Benešovi
ŽandoMlýn                                                                                

Poslední aktualizace: září 2020