V sobotu 4. listopadu 2017 byla v Žandovském mlýně tradiční sousedská beseda

Možná Vás poněkud překvapí, že první obrázky této naší webové stránky jsou ze hřbitova. Má to však svůj důvod: V Újezdě u Černé Hory je hrob Žandovské rodiny. A je tam pochována mimo jiné Boženka Benešová, rozená Žandovská. Narodila se 11. listopadu 1901 ve mlýně na Skaličce; byla to právě ona, která v šedesátých letech minulého století založila tradici komorních koncertů v seknici tehdy už bývalého mlýna. Činila tak s podporou místní organizace Svazu protifašistických bojovníků a s aktivním přispěním svého syna, violisty Moravského kvarteta. Koncerty doplněné o další drobné kulturní akce organizovala Boženka především na paměť svých tří sourozenců popravených 10. dubna 1945. Jejich epitaf je umístěný na hrobě:

Hrob v Újezdě u Černé Hory     Hrob v Újezdě u Černé Hory

Naše rodina jezdí do Újezda celkem pravidelně; bohužel také na našem hrobě přibývají jména našich nejbližších. PanBůhzaplať však přibývá i pěkných vzpomínek - právě mezi ty nejkrásnější patří sousedská setkání přátel našeho mlýna. Nabízíme několik fotek z letošního 4. listopadu.

První přátelé přijeli už dopoledne:
Beseda_2017


Nechyběla obvyklá beseda:
Beseda_2017


Potěšila nás hezká muzika:
Beseda_2017


Fotka pořízená bezprostředně po skončení koncertu
Beseda_2017

dokládá, že pro Vás, kteří jste nepřišli, zůstalo v první řadě několik volných židlí. A jestli mne ještě neznáte, tak já jsem ta statná stará ženská vlevo na lavici. V ruce mám talířek, na kterém ještě před chvílí byly vynikající makové rohlíčky, kterými přispěli k příjemné pohodě spolupořádající zastupitelé obce.

Dobrá nálada ani občerstvení prostě nechyběly:
Beseda_2017

a zvali jsme - ostatně zveme i na příští besedy - velmi srdečně!

Pozvánka Zdenka ze mlýna s rodinou
Skalička, 4. listopadu 2017