Zoe je prapravnučka mlynáře Karla Žandovského;
její loutkohru nabízíme včetně režijních poznámek připravených k premiéře konané 28. října 2019

Jasmína

Na scénu přichází zleva pan Král a starostlivým hlasem volá: Jasmíno, princezno Jasmíno, dceruško moje milovaná, kde jsi?
Zprava přibíhá princezna: Tu jsem, pane Králi, tatíčku můj milovaný, čeho si žádáš?
Král: Už musíš do postele. Jasmína: Ano. a ulehá na jevišti. Král odchází vlevo.

Na scénu přichází princ a představuje se: Jsem zlý princ ze sousedního království a unesu princeznu Jasmínu a strčím ji do vězení, kdež ji osobně budu hlídati a odkud se již nikdy nedostane ven.
Princ i princezna rychle vypadnou ze scény a letí dole před scénou zprava do leva, kde je již připraven čistý a dosud prázdný koš na odpadky – tam princ princeznu strčí a sám si sedne před koš/vězení; sedí tedy vlevo dole před jevištěm.

VSUVKA Metodické pokyny pro první část představení: Zlý princ vypadá jako běžný princ, jeho zlá povaha jest patrna toliko z jeho řeči a skutku, nikoliv z jeho vzhledu – tuto skutečnost mohou rodiče svým dětem/divákům zdůrazniti. Jest také hodno pozornosti, že zlý princ nenutí princeznu k práci (např. čistit boty či umývat nádobí), takže tato loutková hra nevytváří u dětí negativní vztah k pomoci v domácnosti. Dále během větší části představení je možno resp. záhodno (a to zejména v okamžicích, když loutkovodiči si nemohou rychle vzpomenout, jak dál), aby princ sedící před vězením volal strašlivým hlasem: Já zlý princ osobně tu Jasmínu hlídám a ona z vězení se již nikdy nedostane ven. Ve správný okamžik se však princ tiše zvedne a odejde za scénu – tím se zdůrazní jeho záporné vlastnosti, totiž nedrží slovo a není vytrvalý; také tímto svým rozhodnutím umožní bezproblémově šťastné vyústění hry. KONEC VSUVKY


Na scénu přichází zleva pan Král a starostlivým hlasem volá: Jasmíno, princezno Jasmíno, dceruško moje milovaná, kde jsi? Nikdo se neozývá; po chvíli pan Král sděluje: Unesli moji milovanou dcerušku, princeznu Jasmínu. Kdo ji najde a přivede mi ji zpět, dostane ji za ženu a půlku království.
Poté jde pan Král ze scény dolů před jeviště vpravo.

Na scénu přichází kostlivec: Já pane Králi přivedu zpět Vaši dceru princeznu Jasmínu.
Pan Král (stále dole před scénou): Sice Tě, chlapče, nevidím, ale poznávám po Tvém příjemném hlase, že jsi milý hoch. Přivedeš-li mi zpět moji milovanou dcerušku princeznu Jasmínu, dám Ti ji za ženu a k tomu půlku království. Kostlivec odchází z jeviště, pan Král zůstává dole před scénou.

VSUVKA Dále během další části představení je možno resp. záhodno (a to zejména v okamžicích, když loutkovodiči si nemohou rychle vzpomenout, jak dál), aby pan Král sedící dole před jevištěm volal smutným hlasem: Unesli moji milovanou dcerušku princeznu Jasmínu. Kdo ji najde a přivede mi ji zpět, dostane ji za ženu a půlku království. Ke konci hry však pan Král tento svůj slib zpochybní – tím se zdůrazní ve hře problém monarchie jako státního zřízení a podtrhnou se nenápadně výhody demokratické republiky. KONEC VSUVKY

Nyní následuje nepovinná část hry – je poněkud komplikovaná na pochopení, a proto, pokud jsou diváky malé děti, nebo spěchající dospěláci, je možno, resp. záhodno tuto část vynechat.

Na scénu přichází čert: Já pane Králi přivedu zpět Vaši dceru princeznu Jasmínu.
Pan Král stále ještě dole před jevištěm nijak nereaguje; čert putuje po jevišti, je patrné, že hledá princeznu.

VSUVKA vysvětlující specifickou situaci během premiéry – čertovi upadla hlava, a proto jeho postavu zaskočil zahrát Lucifer; Lucifer je hodný, stejně jako původně předpokládaný ve hře čert. KONEC VSUVKY


Čert (posunuje se po jevišti, hledá jako princeznu a potká starou, nehezkou paní): Hle, jakou babiznu tu potkávám.
Přibíhá loupežník: Jaká babizna, to je moje milovaná manželka.
Čert: Promiň, promiň, vypadá jako babizna.
Loupežník: Jaká babizna, to je moje milovaná manželka.
Čert: Promiň, promiň a putuje dál po jevišti; je patrné, že hledá princeznu, a mizí ze scény.

Na scéně ještě zůstávají chvíli manželé loupežničtí. Loupežník filozofuje: Ten čert princeznu Jasmínu nikdy nenajde, protože neumí jednat s lidmi. Starou nepěknou paní by neměl nikdy označit jako Babiznu, vždyť někdo ji má třeba rád jako já i když jí také říkám Babizna, ale říkám to já a nikdo jiný to říkat nesmí, nebo si to s ním rozdám. Já bych princeznu snadno našel, ale proč bych ji hledal? Za ženu ji nechci, už jednu mám. O království nestojím, byla by to jen další práce. A musím pořád hlídat les, aby v něm někdo neškodil. A také musím bohatým brát a chudým dávat, aby nám nebezpečně nenarostly ty sociální rozdíly.
Oba loupežničtí manželé odcházejí ze scény.

VSUVKA rodiče mohou svým dětem/divákům zdůrazniti. že každé povolání je něčím důležité KONEC VSUVKY

Konec nepovinné části hry.


Před prázdnou scénu přichází kostlivec, vytáhne princeznu Jasmínu z koše/vězení a táhne ji na jeviště;
tam již čeká pan Král: Děkuji Ti udatný chlapče, žes vysvobodil moji milovanou dcerušku, princeznu Jasmínu, a přivedl ji ke mně zpět. Bude-li Tě chtít, dám Ti ji za ženu. Chceš si vzít, Jasmíno, kostlivce za svého chotě?
Jasmína: No nevím, nevím, je to kostlivec.
Na scénu přichází kuchař: Připravíme velikou svatební hostinu a kostlivce vykrmíme.
Jasmína: Tak dobře, tak si ho vezmu.
Pan Král: Chceš udatný chlapče moji milovanou dcerušku princeznu Jasmínu za ženu?
Kostlivec: Ano.
Zamilovaná dvojice a kuchař odcházejí.

Za scénou je ještě chvíli slyšet kuchaře uvažujícího o podrobnostech svatebního menu.

VSUVKA V tomto místě je možné zapojiti do děje hry děti/diváky a rozvinout diskuzi o jejich oblíbených jídlech vhodných případně pro hostinu. KONEC VSUVKY


Na scéně zůstává pan Král a filozofuje: Svou milovanou dcerušku, princeznu Jasmínu, dám kostlivci za ženu; království si ovšem zatím ponechám celé; jsem dosud mlád a mohu ještě dlouho dobře kralovat. Nyní vzhůru na svatební hostinu! Pan Král odchází.

VSUVKA Na premiéře se v tomto místě hry ozval neutuchající potlesk; tak se ještě přišel poděkovat Drak a vysvětlil, že tentokrát nemohl princeznu unést, jak bývá obvyklé, neb má porouchané křídlo; následně přišel Kašpárek a vysvětlil, že žádná pořádná loutková hra není bez Kašpárka, (kterého si kdysi dávno vymyslel Matěj Kopecký) a proto nám nyní alespoň sděluje, že už je skutečně KONEC.  KONEC VSUVKY

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jasmína

Záznam ze hry pořídili              
a opatřili vsuvkami              
účastníci úspěšné premiéry,              
proslulí pod uměleckými jmény              
Děde a Babi Vava.