LEGRANDO
Obě závěrečná vystoupení se odehrávala částečně na našem dvoře;
nejprve se ovšem musely připravit rekvizity:
LEGRANDO     LEGRANDO

Děj byl do mlýna pečlivě zakomponován - mlynář honí vodníka ...
LEGRANDO

Potom už bylo možno zvát diváky (a že jich bylo!):
LEGRANDO

Hosty vítal mlynář v červeném kloboučku:
LEGRANDO     LEGRANDO

Vystoupení bylo opravdu perfektní - byli jsme nadšeni:
LEGRANDO

A nakonec zase všichni odešli:
LEGRANDO

a zůstaly pěkné vzpomínky:
LEGRANDO

                                                                                                                        Zdenka ze mlýna s rodinou