Vzpomínka na občany Skaličky popravené na jaře 1945

Tradice vzpomínkových koncertů v seknici mlýna na Skaličce u Tišnova spadá už do počátku šedesátých let minulého století. Jsme rádi, že jsme své přátele mohli pozvat i v roce 2017:

Pozvánka na sobotu 18. února

Kvarteťáci skutečně přijeli:

Janáčkovo kvarteto

Hosté přicházeli - ti pravidelní a velmi vážení, i zcela noví, kteří přišli na mlýn poprvé:

hosté

Přivítal nás pan starosta:

starosta

starosta

Hudební program začal jako obvykle pomalou větou ze Smetanova kvartetu

Janáčkovo kvarteto

A my jsme naslouchali a mnozí i dojatě vzpomínali:

koncert

koncert

Pozdravil nás také pan otec ze mlýna. Vzpomněl tragické události koncem války tady ve mlýně, na Skaličce i v okolních obcích. Také se však zmínil o dobách následujících, které též nebyly snadné; připomněl velký význam sousedské, přátelské solidarity. A zdůraznil mimořádnou hodnotu lidské svobody. To vše je nesmírně cenné v každé životní situaci, jakkoliv si to možná dnes plně neuvědomujeme a mnohdy ani uvědomit nechceme.

slovem provázel pan otec

Zazněly kvartetní věty z díla Schuberta, Beethovena, Janáčka. Mezi jednotlivými skladbami nechybělo krátké průvodní slovo a na závěr srdečné poděkování hráčům:

poděkovani

Přídavek? Dvořákovy Cypřiše; naslouchali jsme pozorně:

poskoucháme

To už koncert opravdu skončil, ale my jsme si ještě povídali:

povidame

povidame

nebo se jen tak o něco zajímali:

povídáme

Nechybělo ani drobné občerstvení:

obcerstveni

Snad ještě na závěr: s úpravou seknice na malý koncertní sál pomáhala celá rodina a ty hezké fotky pro vzpomínku nám všem pořídil Boris. Patří jim upřímné poděkování.

rodina Boris

A když už všichni odešli, zůstala nám ve mlýně veliká kytice jarních květů; symbol radosti a naděje. Přinesla příjemnou pohodu do současnosti a povzbuzení do budoucna. DÍK!

kytka

Zůstala také současná fotka vnučky popravené Zdeňky Pařízkové-Žandovské. Iva se narodila až po válce a hrůzy protektorátní nesvobody zná z vyprávění - zejména svých nejbližších. Nejen ona přišla do mlýna na vzpomínkový koncert s upřímným přáním, aby se na národní tragédie nezapomínalo. Není dobré chápat historii jako cosi vzdáleného, ale naopak přijmout ji jako trvale možnou inspiraci k řešení dnešních - často též značně složitých - problémů.

Iva

A poslední poznámka: Iva je prý na svoji babičku Zdeňku velmi podobná; už je sama babičkou. Jejích sedm vnoučat je pěkným potvrzením názvu výstavky, která byla ve mlýně k sedmdesátému výročí zavraždění skaličských občanů:

POPRAVILI JE, ALE NEUMLČELI

Dík za společnou chvilku vzpomínek; je dobré odpouštět, ne zapomínat!

Zdenka ze mlýna s rodinou
Skalička, únor 2017