V prvních jarních hodinách roku 2019 zemřela MUDr. Olga Benešová, CSc., nejmladší a poslední žijící vnučka skaličského mlynáře Karla Žandovského. Narodila se 7. března 1935 v Brně; za války žila s rodinou v Kroměříži a přestěhovala se s ní na Skaličku kolem roku 1951 – až do počátku 70-tých let to bylo pro Olinu trvalé bydliště (po promoci krátce pracovala v nemocnici v Třebíči); jejím hlavním profesním působištěm pak byl Ústav péče o matku a dítě v Praze-Podolí; její největší životní láskou byla zahrada kolem mlýna.

Parte Parte
Parte Parte

Zesmutnělá rodina
Skalička, jaro 2019