POZVÁNKA NA KONCERT 24. ÚNORA 2018    


Žandovský mlýn teskní při vzpomínce na přepadení německým komandem 24. 2. 1945. Setkáním v mlénské seknici chceme i letos připomenout osudy lidí, pro které nebyla svoboda prázdným pojmem. Koncert na paměť občanů naší obce a okolí popravených koncem Druhé světové války se uskuteční

v sobotu 24. února 2018, začátek ve 14 hodin.

Přijďme se společně na chvilku ztišit a uvědomit si všechno pěkné, co se událo v naší zemi za posledních třiasedmdesát let, které nás dělí od oněch hrůzných událostí. Zkusme se každý zamyslet, čím - nejspíš jen drobně, ale přesto smysluplně - můžeme přispět v naší vlasti k dobrým vztahům, které snad nedovolí opakování bezostyšného pošlapávání základních lidských práv a svobod.

Zveme srdečně na odpoledne s hezkou muzikou a dobrou náladou,
na tradiční přátelskou besedu ve mlýně. A upřímně se těšíme!


BENEŠOVI, únor 2018