Rajhrad     Rajhrad

Pozvánku na výstavu jsme dostali již na jaře, ale teprve koncem října 2019 jsme měli dost času a energie a jeli do Rajhradu - v muzeu Památník písemnictví na Moravě výstava Skácelové pomalu končila; my jsme si ji nechtěli nechat ujít. To téma nás zajímá. Ke Skaličce měli všichni tři - tedy Emil Skácel i jeho synové Janek a Petr - pěkný vztah. U nás ve mlýně jsme připravili v roce 2012 minivýstavku s podobným námětem. Ovšem v mnohem menším rozsahu a zcela amatérsky. Tím víc jsme se těšili na tu instalovanou profesionály v rozlehlých prostorách kláštera založeného počátkem minulého tisíciletí. A rádi konstatujeme, že expozice se nám skutečně moc líbila. Pořídili jsme si pro budoucí připomenutí několik fotek; velká Petrova plátna působila ve vysoké světlé chodbě skutečně impozantně:

Rajhrad

Nejvíc nových informací jsme získali z panelů o Emilu Skácelovi:
Rajhrad     Rajhrad

Také jsme neznali Petrovy obrazy bráchy Janka a jejich maminky:            
Rajhrad     Rajhrad

Poděkování v závěru výstavy nás potěšilo; TAKÉ MY MOC DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM      
Rajhrad     Rajhrad
Poslední fotka této webové stránky není z Rajhradu, ale od nás. Ukazuje Petrův obraz, který maloval na Skaličce u lípy; Jirka si na působení rodiny Skácelových ve mlýně ještě dobře pamatuje a rád o nich pěkně vypráví.

                                                                                                                                   
Jiří a Zdenka ze mlýna na Skaličce    
19. října 2019