VZPOMÍNKY K MÍSTU Skalička čp. 23    

Na webu naší obce se 4. ledna 2018 objevila nová informace k úpravě prostoru bývalé hospody. Jen tak pro rychlou orientaci přidáváme drobnou fotku - zmíněný objekt je ten žlutý v pozadí (jinak fotka je z naší zahrady směrem k fotbalovému hřišti při příležitosti cyklistického závodu Hape Tour Skalička 2017) a detaily o záměru obce jsou na její webové stránce. My jen ze vzpomínek dodáváme (a víme, že mohou být nepřesné), že původní domek na tom místě stavěli manželé Zahradníkovi někdy v šedesátých letech 19. století. Paní Anna rozená Kolářová pocházela ze Skaličky. Ovdovělá se znovu provdala za Josefa Kotoučka (zemřela kolem roku 1933 ve věku 94 let). V minulém století zde žili manželé Kotoučkovi: Jakub (1883), syn zmíněného Josefa a Anny, a Anežka (1887) rozená Mánková z Čebína; ti měli svatbu v roce 1909, byli bezdětní a domek významněji přestavovali v letech 1928. Po smrti svého manžela tam vdova Anežka Kotoučková bydlela už celkem krátce se svojí svobodnou sestrou Marií. Říkalo se jim na Skaličce poněkud nepřesně - sestry Kotoučkovy. Příjmení Mánková se pak vyskytovalo i s křestním jménem Ludmila - vdova po Klementu Mánkovi. Pamětníci šedesátých let minulého století vzpomínají na lavečku před domem, na níž rády sedávaly dvě stařenky se svým černobílým pejskem. Domek čp. 23 po Anežce zdědil její bratr Tomáš a prodal jej Jednotě, která tam počátkem sedmdesátých let minulého století postavila na tehdejší dobu moderní prodejnu a hospodu se společenským sálem (a s dobrou kuchyní). Byli jsme mladší a bylo veselo! Tak snad se teď podaří navázat na to nejlepší, co si ještě mnozí z nás pamatujeme.___________________________

Zdenka ze mlýna s rodinou, leden 2018