14-9-2019                                    

14-9-2019     14-9-2019

14-9-2019     14-9-2019

A protože bylo právě 14. září, připomenuli jsme si také rok 1937; úmrtní den TGM. Já se v té souvislosti zmínila o dvou místech spojených s profesorem Masarykem a asi o šedesát let později také s mým mládím. Jsou to Klobouky u Brna a Heršpice (u Slavkova). Vyprávím ráda ty dávné příběhy. Ale především jsme si za doprovodu muzikantů společně zazpívali Masarykovy oblíbené písničky. Pak už nás cimbál opustil,

14-9-2019     14-9-2019

ale my jsme se ještě zdrželi a vzpominali; třeba na první básničku, kterou Jiříček přednášel na školní slavnosti na podzim roku 1934, nebo na jeho první veřejné vystoupení s harmonikou v brněnském Typosu na jaře 1935.

14-9-2019     14-9-2019

Nabídli jsme také koláž s botami nedávno se cestou zcela nečekaně rozpadlými, poslední aktuální báseň už úplně dospělého Jirky a KVÍZ navržený naší vnučkou původně pro letošní Skaličkiádu s prvky týkajícími se našeho mlýna a zajímavými - jak se skutečně potvrdilo - i pro dospěláky.

14-9-2019     14-9-2019

Po koncertě nás však zdaleka nejvíc zaujal pravnuk pantáty Karla Žandovského. Opět se projevilo, že v jeho žilách koluje krev dávných krajánkú putujících pěšky širým krajem od mlýna k mlýnu. Když Vláďa vytáhl mapu a líčil svoje říjnové plány, tak jsme obdivně zírali i my, kteří jeho zálibu v netradičním cestování už dlouho známe. Slíbil, že - bude-li zájem - připraví nám na jaro zprávu o tomto svém treku. Pro radost našeho stařičkého mlýna i jeho přátel. Tak jsme si vzájemně popřáli hodně zdraví a spokojenosti a máme se zase na co těšit. Potom už všichni odešli a zůstala kytice:

kytka 2019

                                                                                                                                   
Zdenka ze mlýna
Skalička, září 2019