SKALIČKIÁDA 2018        

měla již tradičně doprovodný program ve mlýně; v minulosti jsme upozorňovali třeba na knihy psané pro děti básníkem Jankem Skácelem, který k nám do mlýna rád jezdil. Nebo na díla spisovatele, historika Bohumíra Popeláře, či skladatele Miloslava Ištvana, kteří se zde přímo inspirovali. Z malířů pak nebylo možno přehlédnout naše rodáky, akademické malíře bratry Kotasovy (jejich neteř dosud žije a tvoří na Skaličce), či v Tišnově celá léta působícího Josefa Jambora. Z těchto kulturně historických upoutávek jsme zdánlivě nejvíc uhnuli loni, když jsme jako téma zvolili voda, a byli následně překvapeni, kolik našich přátel si vinu na jejím trvale se zvyšujícím nedostatku vůbec nepřipouští (kdepak v druhé půli minulého století neuváženě rozorané meze, napřímené vodní toky, vysoušené mokřady či nevhodně obdělávaná půda, nebo ... kdepak my, to svatý Petr!). Tak jsme se letos raději vyhnuli nějakému spornému téma a připomenuli tvorbu úspěšného moravského rodáka Alfonse Muchy (1860-1939). Tento vnuk mlynáře se úspěšně prosadil v cizině a následně i ve své vlasti vytvořil dílo, které dodnes vzbuzuje zasloužený obdiv. Na brněnském výstavišti je až do prosince 2018 vystaveno devět jeho rozměrných pláten ze souboru Slovanská epopej. Drobné fotografie obrazů, které dostal náš mlýn darem, nedokáží vytvořit úchvatnou atmosféru dobře nasvětlených originálů, ale snad alespoň trochu - s několika nástěnnými kalendáři s reprodukcemi jeho plakátů a s našim obvyklým kvizem - přiblížily umělcův život a dílo.

   

   

Děti nás ještě nikdy nezklamaly - malují rády:
   

a malují pěkně:
   


Kdo nechtěl v tom horku luštit kvízy či malovat, mohl házet míče na cíl:
   

nebo se chladit v seknici starého mlýna, nebo se koupat v místě dávného náhonu:
   


Když už všichni účastníci Skaličkiády odešli, zůstala v seknici
vůně květin, tichá hudba a pár dětských obrázků:
     

Zdenka ze mlýna s rodinou
                                                                                                                                                                                    léto 2018