SKALIČKIÁDA 2017

SKALIČKIÁDU si vymysleli Tonda a Vítek. Přišli mimo jiné také do mlýna, zda bychom se nemohli nějak zapojit. Jejich nápad a ochota udělat dětem uprostřed prázdnin pestré odpoledne se nám hned zalíbily. V roce 2012 se uskutečnil první ročník. Ve mlýně jsme připravili drobnou výstavku dětských knih a upozornili zejména na tvorbu básníka Janka Skácela, který k nám rád jezdil. Také další ročníky Skaličkiády byly vesměs úspěšné; potýkaly se však (a stále se potýkají) především s nezájmem organizátorů, nikoliv snad dětí a jejich rodičů. Už loňský pátý ročník nabízel především původně jen doprovodný program ve mlýně. I letos se konala Skaličkiáda s podporou obce, leč převážně u nás na zahradě či ve dvoře. Takto jsme zvali:

Pozvánka na 6. ročník Skaličkiády

Program letošního 6. ročníku Skaličkiády jsme sestavovali trochu na poslední chvíli, ale snad se i přesto docela vydařil. Toto je jeho konečná podoba (a nekonečné poděkování patří všem, kdo se na ní podíleli):

Program 6. ročníku Skaličkiády

Jestli neznáte termín POUŤOVÝ BĚH, tak si možná vzpomenete na tzv. Táborový běh, který je veden přírodním prostředím a spojuje několik dalších úkolů. My jsme měli Start i Cíl u bazéna, běželo se naší stinnou zahradou a na otočce našly děti malý dáreček. Poněkud nás překvapilo, že většinou mnohem ochotnější chvilku se rozběhnout byli rodiče, než jejich děti. Ale snad bychom měli vysvětlit, proč v programu připomínáme BĚH LUŽÁNKAMI. My se totiž už celá léta zúčastňujeme jako diváci tohoto závodu, který se poprvé konal v roce 1946; jeho současné organizátory upřímně obdivujeme a jsme velmi hrdí, že právě oni nám letos osobně předali několik cenných rad, připomínek a námětů k pořádání našeho běhu na Skaličce. A jak to vypadá na jaře v Lužánkách? Podívejte se (teď na dvě fotky z jejich propagační brožury, v příštích letech v březnu pak přímo na závod - to pokud možno nezapomeňte, podpoříte tím dobrou, smysluplnou sportovní akci):

z tradičního Běhu Lužánkami

U nás jsme velký potenciál sportovců neměli, ale možná, že až se bude konat ne sedmý, ale sedmdesátý ročník Skaličkiády, tak už ... Zatím však raději nepředbíhejme. Následující fotka je od našeho bazénu. Zájemců o běh bylo u nás poněkud méně než je pravidelně v Lužánkách (ostatně i Skalička je poněkud menší než Brno):

Před Poutním během

Běžící jsme raději nefotili - třeba by se styděli - zato koně z TJJ Lucky Drásov neměli s fotoaparátem žádný problém:

koně TJJ Lucky Drásov

koně TJJ Lucky Drásov

koně TJJ Lucky Drásov

koně TJJ Lucky Drásov

TJJ Lucky Drásov patří náš velký dík: přijeli ochotně, na čas a přinesli nám všem velkou radost. Přesně totéž můžeme říct také o harmonikáři a jeho krásných písničkách - kdo chtěl mohl si s chutí zazpívat; 6. ročník Skaličkiády jsme tak zakončili pěkně zvesela.

harmonika

Co dodat závěrem? Určitě bychom mohli ještě naskenovat několik obrázků, které nám nakreslily děti. Ty nejhezčí si však jejich tvůrci hned odnesli - možná tedy příště.

Slíbenou upoutávku na téma voda jsme nakonec zaměřili na materiály, které projednávala před pár dny (24. 7.) naše vláda na svém zasedání. Vyjadřují nejen obavu z trvalého poklesu podzemní vody i půdní vláhy, ale uvažují (ostatně podobně jako i my) také o příčinách tohoto alarmujícího stavu a zejména přinášejí zajímavé návrhy k postupné nápravě. Ten problém a naléhavost jeho řešení bychom měli mít všichni trvale na paměti - nejen během náhodné návštěvy bývalého vodního mlýna. S vodou související kviz pro děti se týkal mokřadů (měli jsme totiž k dispozici zajímavé obrázky), ale musíme sebekriticky přiznat, že úkoly se zdály těžké i dospělákům. Tak snad jsme se aspoň všichni dozvěděli něco nového a zajímavého.

info panel o vodě

To je ukázka nabídnutého panelu o vodě (ponechali jsme jej i nadále před mlýnem, třeba ještě někoho zaujme; více informací lze ovšem snadno najít na oficiálních odborných webových stránkách, např. ČHMÚ).

Větší zájem návštěvníků vzbuzovala jiná letos připravená nástěnka - již po druhé jsme se v rámci Skaličkiády zmínili o První světové válce; to téma se v létě samo trochu nabízí - byla vyhlášena 28. 7. 1914 a její důsledky ještě stále trvale ovlivňují naše životy, ač si to mnohdy neuvědomujeme (o pocitu vděku jejím hrdinům raději ani nemluvě). Letos jsme nabídli několik dopisů psaných z vojny právě před sto lety - tedy v roce 1917. Zřejmě zaujaly a uvažujeme proto o jejich umístění na našem webu.

Celá letošní Skaličkiáda se v našem pojetí snažila vyjadřovat radost: žijeme už 70 let v míru, ještě pořád pociťujeme jen zcela okrajově nedostatek základních potřeb, jako je například voda, a máme ... Hlavně se mějme společně rádi a vzájemně se respektujme a nekazme si zbytečně životy malichernýma volovinama!

ŽANDOVSKÝ MLÝN NA SKALIČCE U TIŠNOVA DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI K LETOŠNÍMU 6. ROČNÍKU SKALIČKIÁDY, A TĚŠÍ SE NA 7. ROČNÍK V SOBOTU 28. ČERVENCE 2018


Skalička u Tišnova
29. července 2017