Vzpomínka na podzim 2018                                    

Tyhle dvě fotky (a ještě i jiné) pořídil Slávek v sobotu 24. listopadu:a byl to také Slávek, kdo přispěl vzpomínkami z mládí;
studovali jsme oba na VUT Brno a tak není divu, že řeč se zastavila na výrazné osobnosti, dlouholetém děkanu FE VUT, profesoru Kalendovském - přiložený text je od pozdějšího děkana:následující text jsem přidala jáa tohle je fotka se zmíněným Džekem - Slovensko 1964 - kromě mne také otec a dcera Kalendovští, prostě letní pohoda

Nechyběly ovšem ani jiné vzpomínky - hodně se hovořilo o Božence Žandovské, která je s mlýnem neodmyslitelně pevně spojená; je jí věnována jedna celá naše webová stránka

DÍK všem, kdo přispíváte k příjemné náladě v jednom stařičkém nemeloucím mlýně. DÍK všem, kdo si občas s úctou připomenete naše předky, na jejichž úsilí je náš dnešní život pevně a nezaměnitelně ukotven.

Zdenka ze mlýna s rodinou
                                                                                                                                    Skalička, podzim 2018