LÉTO 2018              

přišlo brzo, bylo horké, suché a tradičně hezké. Na výletišti bylo v polovině prázdnin živo;
po SKALIČKIÁDĚ se objevil dětský cirkus LE GRANDO:
   

jiřiny kvetly na zahradě jako divý a jabloně byly přetížené úrodou:
   

Lubě naštěstí nevyschla a vytvářela příjemný stín:
   

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED

(Podle pamětníků netekla prý Lubě naposled v sedmačtyřicátém.)

Zdenka ze mlýna s rodinou
                                                                                                                                                                                    léto 2018