Vánoční strom 2016

U nás je adventní slavnost spojená s vítáním nových občánků už pěkná tradice. Děláme to nejen pro radost dětí, ale i nás dospělích. Ti nejmenší jsou však vždy ti nejdůležitější. Letos nám pěkně zpívali a recizovali pod vedením obětavé Amálky. A na nedostatatek zájmu si určitě nemohli stěžovat. Sousedské setkání před hospodou Pod Paní horou se nám všem moc líbilo. Nabízíme několik nedokonalých fotek a upřímně děkujeme organizátorům.

adventní slavnost 2016


adventní slavnost 2016

adventní slavnost 2016

adventní slavnost 2016

adventní slavnost 2016

adventní slavnost 2016


Zdenka ze mlýna s rodinou
Skalička, adventní slavnost 2016