K UCTĚNÍ PAMÁTKY SVATÉHO VÁCLAVA, patrona naší Skaličky       

Poutní mše svatá je v posledních letech u nás sloužena již pravidelně v neděli kolem data 28. září. Nemáte-li možnost zúčastnit se osobně, nabízíme alespoň slova vroucí prosby. Opakujme si je především s úctou k našim předkům. kteří přes nejrůznější obtíže nám dokázali zachovat naši obec, jako hezké místo k životu.


Zdenka ze mlýna s rodinou, září 2018