Poutní mše svatá v roce 2017 k uctění patrona naší obce svatého Václava

Svatováclavské hody nemají v novodobé historii naší obce dlouhou tradici; farní kostel Všech svatých je v Újezdě u Černé Hory. Původní snaha z devadesátých let minulého století uspořádat v září na Skaličce bohoslužbu přímo před naší kapličkou zasvěcenou svatému Václavovi se ukázala jako organizačně až zbytečně náročná (nutnost uzavřít silnici). V posledních letech se koná již pravidelně mše svatá na místě i mnoha jiných společenských akcí, na místě zvaném výletiště; ve 14 hodin v neděli v  termínu kolem státního svátku (28. září bylo označeno za Den české státnosti - Sv. Václav v roce 2000). Z letošního setkání přinášíme několik fotek:

Sv-Vaclav_2017


Sv-Vaclav_2017


Sv-Vaclav_2017


Sv-Vaclav_2017


Sv-Vaclav_2017

Legendu o svatém Václavovi jsme si opět připomenuli při poutní mši svaté. Nad rámec oné bohoslužby jsme pak přemýšleli poněkud šířeji: Které prvky činí živým vyprávění o ději před tisíci léty? Proč kaplička na Skaličce je zasvěcena právě svatému Václavovi? Víme něco víc o našich předcích, nositelích tohoto křestního jména? Nepomůžete doplnit naše úvahy? Potěšilo by nás to a možná mnohé z nás obohatilo, neboť současnost i budoucnost jsou vždy ovlivněny minulostí. ZA VAŠE PŘÍPADNÉ POSTŘEHY DÍKY!

Zdenka ze mlýna
Skalička u Tišnova
1. října 2017