Poutní mše svatá k uctění památky Sv. Václava

HODY! To slovo znám z dětství a od dětství je miluji. Je pro mne spjato s pocitem slavnostní pohody; moje širší rodina žila na Jižní Moravě. U nás byly hody respektované svátky i v první půli minulého století. A my děti jsme si je užívaly. Ostatně na Skaličce to bylo nejspíš podobné, i když možná trochu složitější. Farní kostel v nedalekém Újezdě je zasvěcen Všem Svatým. Ještě žijí pamětníci, kteří chodili na hody také v srpnu (Svatá Anna) do sousedních Všechovic. Kult Svatého Václava se mimořádně silně rozšířil v našich zemích během Druhé světové války; návštěva katolických kostelů nebyla tehdy fašistickým Německem (na rozdíl od následujícího komunistického režimu) masově potlačována a chorál Svatý Václave v závěru mše svaté býval vlastenci chápán jako česká hymna. Po válce dostala kaplička na Skaličce obraz Svatého Václava darem od rodáka - akademického malíře Ladislava Kotase. Ovšem pravidelné poutní mše svaté se staly tradicí teprve s  obnovením našeho demokratického státního zřízení.
Můj úvodní text by mohl být mnohem přesnější, leč netroufám si nabídnout na této webové stránce moc víc, než dvě fotky z jedné podzimní neděle, která se mi líbila.

Poutní mše 2016


adventní slavnost 2016

Závěrem moje upřímné přání: AŤ SE VÁM VŠEM, KDO SE SETKÁTE S NAŠÍ ZPRÁVOU ZE SKALIČKY, LÍBÍ NA SVĚTĚ!!!


Zdenka ze mlýna
Skalička, 25. září 2016