Takto jsme zvali na doprovodný program Skaličkiády Neskaličkiády 2020
Pozvánka
V jednom okamžiku jsme měli spoustu dobré vůle, třeba pozvat vodní dráčky, kteří se líbili loni. A oni opravdu slíbili, že přijedou, ale nakonec byl ten tvor jako z jiné planety k vidění jen na jedné z fotek kvízu:
dráček     Kviz

Jako z jiné planety mohou působit také znaky čínské kaligrafie:
Výstava     Zdenek s rodinou
znaky kalografie
Domov
          ---------------------------------------------------------------

Naopak zcela domácí tvorbu představují básně současného autora:

životopis     Knihy

          ---------------------------------------------------------------

Aktuální bylo také upozornění na evropský rozměr svátku svatého Jakuba:
Jakub

A připravili jsme i vzpomínku na svatoannenské hody ve Všechovicích a také ... ale hlavně jsme připravili dezinfekci na ruce, jak žádá nový mrav:
Vítáme
          ---------------------------------------------------------------
Zvláštní byl ten již 9. ročník SKALIČSKÉHO PŮLENÍ LÉTA.

Skalička, červenec 2020