Do nového roku 2018 vstupujeme všichni o něco starší, a snad i o něco zkušenější a moudřejší; často s pěknými předsevzetími. Rádi bychom především zachovali tradiční sousedské besedy.

V únoru si v naší rodině pravidelně připomínáme tragické události roku 1945. Jsme přesvědčeni, že je dobré odpouštět, ne však zapomínat. Komorní koncerty se vzpomínkou na své popravené sourozence organizovaly v mlénské seknici už v šedesátých létech minulého století sestry Anděla a Boženka. Zahrálo většinou Moravské kvarteto, četly se aktuální texty. Snažíme se nyní nezůstat tomuto odkazu ve mlýně nic dlužni.

Novou nabídkou příjemně překvapil náš kamarád Karel: jako violista se zúčastnil zájezdu filharmonie do Indie – hráli např. v Kalkatě. A přivezl si z této země, která je větší než celá Evropa, nejen pár fotek, ale především mnoho až neskutečně silných dojmů, o něž by se možná mohl s námi zajímavým způsobem podělit. Beseda by se dala uskutečnit někdy v první polovině března. Prosím, NAPIŠTE NÁM, ZDA BYSTE MĚLI ZÁJEM PŘIJÍT.

Na jaře chceme také realizovat stavební údržbu doporučenou nám odborníky. DRŽTE PALEČKY!

ČR Státní svátek 8. května připadá v tomto roce na úterý; Brněnští hornisté nám svoji účast už přislíbili. Zvuk lesních rohů již několik let vytváří u nás v tento den slavnostní atmosféru připomínající nejen konec války v roce 1945. Podtrhuje především skutečnost, že celá generace v naší zemi vyrostla a zestárla v míru; rádi bychom zdůraznili, že to není tak úplně samozřejmé. A jakkoliv to zní trochu banálně, záleží opravdu hodně na každém z nás, jaké budou naše rodinné i sousedské vztahy – sousedské pak myslíme u nás v obci, ale též v tom nejširším slova smyslu mezi národy. Představujeme si, že průrazný tón nástroje, jehož historicky původní podoba nabízela našim předkům časovou a prostorovou signalizaci, připomene, že nyní můžeme svobodně volit svoje zákonné zástupce; měli bychom tak činit zodpovědně! A těm zvoleným pak poctivě a účinně pomáhat! KU PROSPĚCHU NÁM VŠEM!

Dalšími významnými státními svátky jsou čtvrtek a pátek 5. a 6. července. Mnozí z nás prožívají tento první prázdninový týden s dětmi. U nás na Moravě si připomínáme především svaté Cyrila a Metoděje; v posledních letech jsme připravili na toto téma několik drobných upoutávek na našem dvoře a VVV neboli Vudpuledne Vudevřenéch Vrat se stalo pro naše přátele oblíbenou příležitostí k setkání, na které se opět těšíme my i náš stařičký mlýn. PŘIJĎTE, BUDEME RÁDI!

Datum určené pro Skaličkiádu – chceme-li dodržet původní nápad, tedy Dětský den v půli prázdnin – je sobota 28. července. Letos to bude už 7. ročník. Jeho podoba se ovšem různě měnila; loni jsme začali s přípravou zbytečně pozdě a účast byla mnohem menší než v prvních ročnících. Spokojenost dětí i rodičů nás však zcela bez výhrad utvrdila v jistotě, že to stojí zato! Pěknou písničkou nás potěšil harmonikář, děti obětavě vozili koníčci z Drásova, pečlivě připravené znalostní kvizy (pomáhal nám s nimi náš kamarád Jura, zajímající se aktivně o ochranu přírody) se ukázaly k našemu překvapení docela těžkými dokonce pro dospěláky. Se sportovní částí nám radili naši přátelé organizující jinak na profesní úrovni už několik let Běh Lužánkami (abychom nezapomněli – letos se koná v sobotu 17. března a bude to již 73. ročník!). Těm všem zmíněným, zejména pak účastníkům, patří poděkování, že 6. ročník Skaličkiády se nakonec – přes počáteční problémy – úspěšně konal. Ten letošní snad bude opět vydařený; záruku vidíme především v zájmu obce a v neposlední řadě v příslibu Tondy, spoluzakladatele prvního ročníku Skaličkiády v roce 2012. BUDOU NÁS TAKÉ MOC ZAJÍMAT VAŠE AKTUÁLNÍ NÁZORY NEBO NÁPADY – dík za ně!

Předhodová beseda je již u nás pěknou tradicí; letos ji chystáme na sobotu 22. září (případně ještě zvažujeme datum 15. září). Zveme velmi srdečně – jasně, že se moc těšíme! Někdo nám snad (jako obvykle) zahraje a všem nám určitě bude společně hezky spokojeně.

Vznik ČR     Letošní sté výročí vzniku Československa si určitě důstojně připomeneme i u nás na Skaličce!


Zazimování mlýna na přelomu listopad – prosinec je poslední akcí v roce; původně povinnost pro nejbližší rodinu je v poslední době milá příležitost k přátelskému setkání ve mlýně. Snad se toho ve zdraví a v pohodě tento rok zase pohromadě dočkáme!

Zdenka ze mlýna s rodinou, leden 2018